Čo pre Vás znamená zodpovednosť?

Tell me

Veľmi veľa.

Otázka, či bonprix koná zodpovedne, sa dá rýchlo zodpovedať. Samozrejme, že áno. Možno viac, ako si myslíte. Byť cenovo výhodný a zároveň zodpovedný je pre mnohých ešte stále protiklad. Tomu rozumieme. To chceme zmeniť. Preto sa už roky angažujeme za férové spolunažívanie. V krajinách, kde sa naše produkty vyrábajú a samozrejme aj v našom podniku. Pretože pre nás je podnikateľská činnosť úzko spojená so zodpovednosťou.

Základom pre naše konanie je manažment trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti Otto Group (zvaný  „impACT“ ").Cieľom je zistiť, kde vznikajú najväčšie (negatívne) vplyvy na človeka a životné prostredie. Pritom sa zameriavame na celkový výrobný proces - od pestovania surovín až po spotrebu našimi zákazníkmi. Podľa získaných výsledkov robíme konkrétne opatrenia. Tie su zjednotené v CR-STRATÉGII SPOLOČNOSTI OTTO GROUP Cr-Strategie der Otto Group (ku ktorej patrí aj bonprix). Jednotlivé aktivity, na ktoré sa zameriavame, Vám na tomto mieste chceme predstaviť nahliadnutím do našich troch kľúčových oblastí: životné prostredie, pracovné podmienky a sortiment.

Tell me more...

Kliknite na otázku, aby ste sa dozvedeli viac o našich aktivitách z oblastí: životné prostredie, pracovné podmienky, sortiment.

Môžem u vás s dobrým svedomím nakupovať dobrú kvalitu?Sortiment
V akých podmienkach sa vyrábajú vaše produkty?Pracovné podmienky
Podporujú vaši zamestnanci sociálne projekty?Podporovanie
Prispievate k obmedzeniu vplyvu na klimatické zmeny? Životné prostredie
nahor